Szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői munka keretében komplex vizsgálatot végzünk, amelynek során megállapítjuk a látássérülés fokát és annak a fejlődésre gyakorolt hatását.
A vizsgálatot team munka keretében, szemész szakorvos, gyógypedagógus és pszichológus végzi.
A szemész szakorvos megállapítja a gyermek szemészeti megbetegedését és látásteljesítményét.
A gyógypedagógus funkcionális (pedagógiai) látásvizsgálatot végez illetve a pszichológussal együtt felméri a gyermek értelmi- és készség szintjét.
A vizsgálat eredményeit szakértői véleményben összegezzük, melyet a szülőkkel megbeszélünk. A gyermek további fejlesztésének módjára és formájára vonatkozó javaslatainkat is ennek tartalmára alapozva fogalmazzuk meg.
Szakértői véleményre minden alkalommal szükség van, amikor a gyermek gondozásba vételére, korai fejlesztésére, nevelési-oktatási intézménybe történő felvételére kerül sor.

Vizsgálatkérő nyomtatvány – korai fejlesztésben, fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő, óvodába, általános- és középiskolába járó gyermek vizsgálatát ezen nyomtatvány pontos kitöltésével és beküldésével kezdeményezzék! Kérjük, mellékeljenek 6 hónapnál nem régebbi szemészeti leletet, ambuláns lapot is. Az intézményeket kérjük arra, hogy a nyomtatvány hiánytalanul legyen kitöltve, különös tekintettel a gyermek adataira (mindkét szülő neve, címe, telefonszáma, a gondviselő megnevezése, iskolás gyermek osztályfoka, a jelenleg megvalósuló fejlesztések, ellátás óraszáma, ellátást végző szakember neve és végzettsége), illetve a vizsgálatkérés pontos indokára, a felmerülő kérdésekre.